Správa a Servis

Penima Správa a Servis ponúka komplexné služby v oblasti správy bytov a nebytových priestorov. Ponúkame taktiež kompletný servis údržby. Neváhajte nás kontaktovať a my Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

Komplexné služby v oblasti správcovstva a servisu v bytových a nebytových domoch.

Správny správca by sa mal postarať nielen o zabezpečenie revízii a prípadných opráv, ale mal by zaručiť aj to, že všetky vykonané činnosti budú spĺňať pevne stanovené normy a budú v súlade so zákonmi o správe nehnutelností. Našim cieľom je zabezpečiť, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov pod našou správou bývali v domoch s čistými spoločnými priestormi s fungujúcim technickým zabezpečením a s moderným a energeticky nenáročným zariadením.

sprava a servis

Úloha správcu

Služby klientom zabezpečujeme v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy.

sprava a servis

Servis a Údržba

Vykonávame opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce, opravy elektroinštalácie a plynových zariadení).

flexibilita penima

Ekonomické činnosti

Každý bytový dom musí mať oddelené účtovníctvo a účet, ktorý si môžu vlastníci kedykoľvek skontrolovať.