SERVIS A ÚDRŽBA

Penima Správa a Servis

Vykonávame opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce,  opravy elektroinštalácie a plynových zariadení).

Preventívne prehliadky a servisné zásahy, montáž, opravy, údržbu a servis výťahov. Zabezpečíme realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti, opravy zatekajúcich striech, upratovanie spoločných priestorov.

Ako správca realizujeme pravidelné revízie – odborné skúšky a prehliadky technických zariadení kotolní a výmenníkových staníc, plynových rozvodov, výťahov, rozvodov elektroinštalácie, hydrantov a hasiacich prístrojov, komínov, bleskozvodov, meračov na dodávku tepla a vody. 

Vedieme podrobnú technickú dokumentáciu podľa platných noriem s následným odstránením zistených závad.

sprava a servis

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU SPOLOČNOSŤ?

Penima Správa a Servis

kontakt

Spoľahlivosť

penima

Flexibilita

penima kontakt

Profesionalita