EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Penima Správa a Servis

_____________

Každý bytový dom musí mať oddelené účtovníctvo a účet, ktorý si môžu vlastníci kedykoľvek skontrolovať. Okrem toho musí správca dbať aj na to, aby skontroloval a uhradil každú faktúru za služby v mene vlastníkov riadne a včas. Samozrejmosťou musí byť správne a včasné rozúčtovanie nákladov bytového domu medzi jednotlivých vlastníkov bytov.

contact penima

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU SPOLOČNOSŤ?

Penima Správa a Servis

kontakt

Spoľahlivosť

penima

Flexibilita

penima kontakt

Profesionalita