ÚLOHA SPRÁVCU

Penima Správa a Servis

Služby klientom zabezpečujeme v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Všeobecnou úlohou správcu je vykonávať každodennú správu nehnuteľnosti, čo predstavuje širokú škálu požiadaviek. Úlohy správcu a jeho zodpovednosti môžu závisieť od rôznej úrovne služieb, ktoré si zákazník objedná, požaduje a očakáva na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Do povinnosti a zodpovednosti správcu je možné zahrnúť zabezpečenie bezchybného fungovania dodávky tepla – teplej a studenej vody, plynu, elektriny, výmeny vzduchu či zabezpečenie servisu výťahov. Ako správca zabezpečujeme včas vykonanie nielen nutných opráv, ale aj preventívnych prehliadok a údržby tak, aby sa v prvom rade predišlo výskytu havárií.

Poskytujeme komplexný výkon správy (t.j. ekonomické, právne i technické služby) pre bytové domy ako aj zabezpečenie činností spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Keďže administratívne budovy spravidla obsahujú veľmi podobné technológie ako bytové domy, pre správcu je výkon správy administratívnych budov veľmi príbuzný správe bytových domov. Správca musí zabezpečiť všetky revízie a prehliadky, ktoré zákon vyžaduje, napríklad od požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po revíziu a údržbu plynovej kotolne.

sprava a servis

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU SPOLOČNOSŤ?

Penima Správa a Servis

kontakt

Spoľahlivosť

penima

Flexibilita

penima kontakt

Profesionalita