Správcovská spoločnosť Penima Považská Bystrica

KONTAKT: +421 904 534 575
Považská Bystrica
Prejsť na obsah


Komplexné služby v oblasti správcovstva a servisu v bytových a nebytových domoch.


Správny správca by sa mal postarať nielen o zabezpečenie revízii a prípadných opráv, ale mal by zaručiť aj to, že všetky vykonané činnosti
budú spĺňať pevne stanovené normy a budú v súlade so zákonmi o správe nehnutelností.

Našim cieľom je zabezpečiť, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov pod našou správou bývali v domoch s čistými spoločnými priestormi s fungujúcim technickým zabezpečením a s moderným a energeticky nenáročným zariadením.

ÚLOHA SPRÁVCU

Penima Správa a Servis
_____________


Služby klientom zabezpečujeme v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Všeobecnou úlohou správcu je vykonávať každodennú správu nehnuteľnosti, čo predstavuje širokú škálu požiadaviek. Úlohy správcu a jeho zodpovednosti môžu závisieť od rôznej úrovne služieb, ktoré si zákazník objedná, požaduje a očakáva na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Do povinnosti a zodpovednosti správcu je možné zahrnúť zabezpečenie bezchybného fungovania dodávky tepla - teplej a studenej vody, plynu, elektriny, výmeny vzduchu či zabezpečenie servisu výťahov. Ako správca zabezpečujeme včas vykonanie nielen nutných opráv, ale aj preventívnych prehliadok a údržby tak, aby sa v prvom rade predišlo výskytu havárií.

Poskytujeme komplexný výkon správy (t.j. ekonomické, právne i technické služby) pre bytové domy ako aj zabezpečenie činností spojených s
užívaním bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Keďže administratívne budovy spravidla obsahujú veľmi podobné technológie ako bytové domy, pre správcu je výkon správy administratívnych budov veľmi príbuzný správe bytových domov. Správca musí zabezpečiť všetky revízie a prehliadky, ktoré zákon vyžaduje, napríklad od požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po revíziu a údržbu plynovej kotolne.
SERVIS A ÚDRŽBA

Penima Správa a Servis
_____________


Vykonávame opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce,  opravy elektroinštalácie a plynových zariadení).
Preventívne prehliadky a servisné zásahy, montáž, opravy, údržbu a servis výťahov. Zabezpečíme realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti, opravy zatekajúcich striech, upratovanie spoločných priestorov.

Ako správca realizujeme pravidelné revízie - odborné skúšky a prehliadky technických zariadení kotolní a výmenníkových staníc, plynových rozvodov, výťahov, rozvodov elektroinštalácie, hydrantov a hasiacich prístrojov, komínov, bleskozvodov, meračov na dodávku tepla a vody. Vedieme podrobnú technickú dokumentáciu podľa platných noriem s následným odstránením zistených závad.EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Penima Správa a Servis
_____________


Každý bytový dom musí mať oddelené účtovníctvo a účet, ktorý si môžu vlastníci kedykoľvek skontrolovať. Okrem toho musí správca dbať aj na to, aby skontroloval a uhradil každú faktúru za služby v mene vlastníkov riadne a včas. Samozrejmosťou musí byť správne a včasné rozúčtovanie nákladov bytového domu medzi jednotlivých vlastníkov bytov.


PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU SPOLOČNOSŤ?SPOĽAHLIVOSŤ

FLEXIBILITA

PROFESIONALITA
KONTAKT
_____________
Kde nás nájdete?

Tel: +421 904 534 575
Centrum 26/31, Považská Bystrica, 01701, 3.poschodie
Email: spravca@penima.sk
Website: www.penima.sk
Návrat na obsah